Strona główna Aktualności Ogłoszenie o wynikach naboru – wyniki końcowe

Ogłoszenie o wynikach naboru – wyniki końcowe

23

                                                       Urszulin, dn. 22.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH NABORU W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W URSZULINIE NA STANOWISKO „MŁODSZY BIBLIOTEKARZ”

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Zawadzka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej w dniu 19.05.2023 r. rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja stwierdziła, że wiedza wykazana przez kandydatkę, jak również wykształcenie spełniają zakres wymagań postawionych ubiegającemu się o ww. stanowisko.